Prawa pasażerów w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów

Prawa pasażerów w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów

Gdy planujemy podróż samolotem, oczekujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Niestety, czasem zdarzają się sytuacje, które są poza naszą kontrolą, takie jak odwołane lub opóźnione loty. W takich przypadkach pasażerowie mają swoje prawa, którymi warto się zainteresować. Poniżej przedstawiam szczegółową informację na ten temat.

Prawa pasażerów w Unii Europejskiej

W przypadku podróży lotniczych w obrębie Unii Europejskiej, pasażerowie mają swoje prawa chronione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. Dotyczy to zarówno odwołanych, jak i opóźnionych lotów. Pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie, opiekę i/lub zwrot kosztów biletów.

Odwołane loty – prawo do odszkodowania

Gdy nasz lot zostaje odwołany, jako pasażerowie mamy prawo do odszkodowania. Jeśli lot został odwołany z powodu czynników, które linia lotnicza może kontrolować (np. problem techniczny), możemy ubiegać się o odszkodowanie. Warto zauważyć, że w przypadku wyjątkowych okoliczności, takich jak niekorzystne warunki pogodowe lub działania terrorystyczne, linie lotnicze mogą być zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Opóźnione loty – przysługują nam prawa

Jeśli nasz lot opóźnia się, mamy również swoje prawa. Jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny, linia lotnicza jest zobowiązana do zapewnienia nam opieki w postaci posiłków, napojów oraz zakwaterowania w przypadku konieczności nocowania. W przypadku opóźnień powyżej 5 godzin, mamy również prawo do zwrotu kosztów biletu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli spełniamy warunki do ubiegania się o odszkodowanie, powinniśmy skontaktować się z linią lotniczą, której usługi skorzystaliśmy. Warto wiedzieć, że linie lotnicze mają obowiązek informować pasażerów o ich prawach oraz udzielać im pomocy w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów. Możemy złożyć reklamację pisemną lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej linii lotniczej.

Wałęsanie się między biurami obsługi

Nie zawsze jest to łatwe zadanie, ponieważ często musimy wałęsać się między biurami obsługi, z których każde odsyła nas gdzie indziej. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń za pasażerów lotniczych. Mogą one pomóc w procesie składania reklamacji oraz w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, reprezentować nas podczas spraw sądowych.

Podsumowanie

W przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów, pasażerowie mają swoje prawa. Unia Europejska określa prawa pasażerów, które obejmują odszkodowanie, opiekę oraz zwrot kosztów biletów. Gdy nasz lot zostaje odwołany, możemy ubiegać się o odszkodowanie, chyba że przyczyna odwołania to wyjątkowe okoliczności. W przypadku opóźnionych lotów, linie lotnicze muszą zapewnić nam opiekę i w niektórych przypadkach zwrócić koszty biletu. Składanie reklamacji może być trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń za pasażerów lotniczych. Ważne jest, aby znać swoje prawa i w razie potrzeby skorzystać z nich.

You may also like...