Magnificat to tzw. kantyk

Magnificat to tzw. kantyk, czyli pieśń podobno do Psalmów. Akurat Magnificat anima mea Dominum śpiewany jest podczas nieszporów. Kantyk ma charakter podniosły, o tematyce wywodzącej się z Biblii. Magnificat tekst opiera się na historiach ze Starego Testamentu. Słowo Magnificat wywodzi się z Ewangelii Świętego Łukasza z pierwszych słów hymnu Matki Bożej. W ciągu lat był wielokrotnie opracowywany przez wielu znanych kompozytorów m. in.: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach Wolfgang Amadeus Mozart, Adam Michna z Otradovic, Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar.

 

Co ciekawe początkowo był komponowany jak utwór jednogłosowy, dopiero w XVI wieku pojawił się pierwszy Magnificat jako hymn wielogłosowy. Kantyk ten nawiązuje do Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. W trakcie tego spotkania Maryja miała wypowiedzieć ten piękny hymn. Obecnie w Kościele Katolickim Magnificat jest odmawiany czy też odśpiewywany po Komunii. Tekst mówi o radości, oczekiwaniu na przyjście Jezusa Chrystusa. O tym jak wielka jest potęga Boga. Wychwala dobroć, sprawiedliwość bożą, jednocześnie jest pełen wdzięczności i pokory.

You may also like...